medovina roku 2017 - Soutez medovin

Soutěž medovin
Přejít na obsah
Pravidla pro rok 2017
Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit domácí (hobby) i komerční (profi) výrobci medoviny z České republiky. Výrobce může do soutěže přihlásit pouze medovinu vlastní výroby. Mezi komerčního (profesionálního) výrobce se řadí ten, kdo má schválenou výrobnu a prodává komerčně svoji medovinu.

Požadavky na vzorky
Soutěže se mohou účastnit jen medoviny vyráběné kvašením  pouze z tradičních surovin - vody, medu, s možností přídavku koření,  bylin nebo ovocné šťávy za použití přidaných kvasinek. Výrobce čestně prohlásí, že při výrobě medovinu nedoslazoval cukrem -  sacharózou či jinými sladidly, neupravoval množství alkoholu či  nestabilizoval medovinu lihem, nepřidával aromata či potravinářská  barviva (kuléry). Doslazování medem je možné. Množství alkoholu je min. 10%. Max 15%.              

Soutěžní kategorie             
medovina “přírodní” kvašená pouze z vody a medu, bez dochucení
medovina "přírodní" jednodruhová kvašená pouze z vody a medu, bez dochucení, kvašená z jednoho druhového medu
medovina kořeněno - bylinková kvašená pouze z vody a medu, s možností přidání koření nebo bylinek
medovina ovocná kvašená pouze z vody, medu a ovocné šťávy, s možností přidání koření nebo bylinek
medovina bariková kvašená pouze z vody, medu a ovocné šťávy, s možností přidání koření nebo bylinek dozrávající v pravém dubovém sudu (použití dubových panelů, spirál či chipsů není možné)

Pořadatel si vyhrazuje právo na základě počtu a druhu doručených vzorků upravit soutěžní kategorie, sloučit, rozdělit, přeřadit vzorky do jiné kategorie, než jakou navrhl výrobce.

Registrace do soutěže             
Podmínkou k přijetí registrace je vyplnění online registračního formuláře na adrese: www.tradicnimedovina.cz/registrace, kde musí výrobce správně vyplnit kontaktní údaje a doplňující informace o jednotlivých vzorcích zasílaných do soutěže. Před vyplněním si pročtete doplňující informace k formuláři.
            
Pokud z nějakého důvodu nemůžete vyplnit formulář  online, je též možné vyplněné tištěné formuláře zaslat spolu se vzorky.  Prázdné formuláře vám zašleme e-mailem na požádání.

Označení a doručení vzorků
Každý vzorek medoviny je nutné označit identifikačním  kódem vzorku, které vám přidělí registrační formulář. Je to kód ve formátu 000/000, kde  první číslo je číselné označení výrobce a druhé číslo je pořadové číslo  vzorku výrobce. Kód najdete také v e-mailu potvrzujícím vaši registraci.
            
Každý vzorek je pro hodnocení nutné doručit v minimálním objemu 1,5 litru.

Vzorky pečlivě zabalte proti poškození a zašlete na adresu Včelařská prodejna, Novobranská 8, Brno, 602 00. Vzorky předejte zásilkové službě nejpozději v pátek 28. dubna 2017. Osobní předání vzorků je možné v otevírací době prodejny: Po-Pá 8:30-17:00.
                
Výhradně pro osobní předání můžete také využít v  Praze Muzeum medoviny, které sídlí na adrese Na Zderaze 14, Praha 2 a to  v otevírací době prodejny: úterý - pátek 14-19h. (mimo 14.4.)

Účast v soutěži je bezplatná. Dodané vzorky se stávají majetkem pořadatelem soutěže. Počet vzorků v soutěži není omezen. Výrobce se zavazuje poskytnout další 3 litry medoviny na veřejnou prezentaci a ochutnávku pro návstěvníky výstavy v případě, že jeho medovina získá v soutěži ocenění.

Pořadatel si vyhrazuje právo vzorek nepřipustit do soutěže, pokud výrobce neposkytl dostatečné informace ke vzorku nebo charakter vzorku zjevně neodpovídá poskytnutým informacím.

Pořadatel po vyhodnocení zveřejní kompletní výsledky na webu soutěže a v tištěné brožuře. Pokud máte zájem o umístění reklamy v tištěné publikaci, kontaktujte nás co nejdříve na info@tradicnimedovina.cz

Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte pořadatele soutěže.
Pořadateli jsou Marek Linger a Jiří Pouček za Muzeum medoviny v Praze.Vítejte na stránkách včelařské soutěže medovin!
Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Brno - Město
Marek Linger  (email)
IČO: 64329747
Návrat na obsah