Hodnocení medovin - Soutez medovin

Soutěž medovin
Přejít na obsah
Jak probíhá hodnocení medovin?
Medovina je tradiční nápoj, charakteristický svojí rozličností chutí a vůní. Na rozdíl od vína zde, kromě čistě přírodních jednodruhových medovin, v podstatě neexistuje žádný „chuťový etalon“, který by byl požadovaným ideálem. Na hodnotící komisi tak leží nelehký úkol, jak správně vzorky posoudit a ohodnotit. Jedinou možností je zde vlastní zkušenost a praxe. Mezi členy komise jsou zastoupeni amatérští výrobci medovin a obvykle zveme i hosta z řad profesionálních výrobců tak, abychom mohli o kvalitě vzorků diskutovat a objektivně je posoudit.
Hodnocení se účastní i školení someliéři z řad České barmanské asociace.

Jak je zajištěna nestrannost soutěže?
Hodnocení medovin vždy probíhá anonymně. Vzorky jsou očíslovány a předkládány hodnotící komisi pod číselným kódem. Tým, který připravuje vzorky pro degustaci se nepodílí na hodnocení vzorků. Hodnotící komise zjistí závěr svého posuzování až po ohodnocení všech soutěžních vzorků.

Vítejte na stránkách včelařské soutěže medovin!
Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Brno - Město
Marek Linger  (email)
IČO: 64329747
Návrat na obsah